Usluge

 • Obavljanje svih pravnih radnji i pravnog savjetovanja.
 • Pravni due diligence za pravne osobe.
 • Savjetovanje u svim područjima pravnih poslova.
 • Obuka menadžmenta i ostalih suradnika prema potrebama.

Područja rada

Trgovačko pravo

 • obavljanje svih pravnih radnji pri osnivanju svih oblika trgovačkih društava
 • obavljanje svih pravnih radnji pri upisu promjena u sudskom registru
 • izrada svih vrsta trgovačkih ugovora
 • izrada svih akata za trgovačka društva (izjava o osnivanju, društveni ugovor, statut i dr.)
 • savjetovanje vezano uz pravne poslove trgovačkih društava

Insolvencijsko pravo

 • poduzimanje svih pravnih radnji u okviru stečajnih i predstečajnih postupaka
 • pravno savjetovanje stečajnih dužnika i vjerovnika

Obvezno pravo

 • izrada svih vrsta građansko pravnih ugovora
 • savjetovanje vezano uz ugovore

Ovršno pravo

 • izrada prijedloga za ovrhu i provođenje ovrhe
 • zastupanje vjerovnika i dužnika o ovršnim postupcima
 • sastavljanje pravnih lijekova u ovršnom postupku

Radno pravo

 • savjetovanje i zastupanje poslodavaca i radnika
 • izrada ugovora o radu i svih drugih radnopravnih akata
 • izrada menadžerskih ugovora

Zemljišnoknjižno pravo i stvarna prava na nekretninama

 • sastav predugovora i ugovora o kupoprodajni nekretnina
 • provođenje svih vrsta zemljišnoknjižnih postupaka
 • pravna provjera statusa nekretnina te savjetovanje vezano uz pravna pitanja glede nekretnina

Postupovno pravo

 • zastupanje stranaka pred nadležnim sudovima
 • zastupanje u arbitražnim postupcima te postupcima mirenja

Upravno pravo

 • zastupanje u svim vrstama upravnih postupaka
 • zastupanje u upravnim sporovima

Potrošačko pravo i zaštita podataka

 • savjetovanje potrošača o njihovim pravima u potrošačkim odnosima
 • savjetovanje iz područja zaštite osobnih podataka (GDPR)

Autorsko pravo

 • savjetovanje te sastavljanje ugovora iz područja autorskog prava

Vanjski suradnici

Današnje poslovanje obilježeno je sve većom brzinom promjena i rastom složenosti izazova s kojima se poslovni subjekti i osobe svakodnevno susreću. Kako bismo našim klijentima pružili inovativan pristup rješavanju njihovih problema i potreba, razvili smo mrežu partnerskih tvrtki s kojima možemo pomoći našim klijentima u ostvarivanju boljih rezultata, pri čemu mogu ostati usredotočeni na svoj "core-business".

U suradnji s našim dugogodišnjim vanjskim suradnicima i neovisnim stručnjacima u mogućnosti smo našim klijentima pružiti niz savjetodavnih i operativnih usluga kojima pridonosimo rješavanju kratkoročnih i neplaniranih potreba ili ostvarenju strateških ciljeva njihovog poslovanja.

Top