Storitve

 • Opravljanje vseh pravnih poslov in pravnega svetovanja.
 • Pravni skrbni pregled za pravne osebe.
 • Svetovanjena vseh področjih pravnih poslov.
 • Usposabljanje menedžmenta in drugih sodelavcev glede na potrebe.

Expertise

Gospodarsko pravo

 • opravljanje vseh pravnih poslov pri ustanovitvi različnih oblik gospodarskih družb
 • opravljanje vseh pravnih poslov pri vpisu sprememb v sodni register
 • izdelava pogodb
 • izdelava vseh aktov za gospodarske družbe (akta o ustanovitvi družbe, delničarskega sporazuma, statuta idr.)
 • svetovanje v zvezi s pravnimi posli gospodarskih družb

Pogodbeno pravo

 • izdelava vseh vrst pogodb
 • svetovanje v zvezi s pogodbami

Izvršilno pravo

 • priprava predlogov za izvršbo in izvedba izvršbe
 • zastopanje v izvršilnih postopkih
 • sestavljanje pravnih sredstev v izvršilnem postopku

Delovno pravo

 • zastopanje pravnih oseb na področju delovnega prava
 • izdelava pogodb o zaposlitvi in pogodb o opravljanju storitev
 • izdelava menedžerskih pogodb

Zemljiškoknjižno pravo in stvarno nepremičninsko pravo

 • sestava predpogodb in kupoprodajnih pogodb pri nakupu nepremičnine
 • izvedba postopkov vknjižbe lastninskega pravice
 • svetovanje pri reševanju pravnih vprašanj v zvezi z nepremičninami

Partnerska Podjetja

Današnje poslovanje zaznamujeta vse večja hitrost sprememb in naraščajoča kompleksnost izivov, s katerimi se poslovni subjekti in osebe soočajo vsak dan. Da bi našim strankam ponudili inovativen pristop pri reševanju njihovih problemov in potreb, smo razvili mrežo partnerskih podjetij, s katerimi lahko našim strankam pomagamo pri doseganju rezultatov, tako da lahko ostanejo osredotočene na svojo osnovno poslovno dejavnost.

V sodelovanju z našimi dolgoletnimi zunanjimi in neodvisnimi strokovnjaki lahko našim strankam ponudimo nabor svetovalnih in operativnih storitev, s katerimi prispevamo k reševanju kratkoročnih in nenačrtovanih potreb ali doseganju strateških ciljev njihovega poslovanja.

Top