Usługi

 • dokonywanie wszelkich czynności prawnych i doradztwa prawnego
 • prawny due diligence dla osób prawnych
 • doradztwo prawne na wszystkich obszarach kwestii prawnych
 • szkolenia menadżerów i pozostałego personelu wedle potrzeb

Expertise

Prawo handlowe

 • dokonywanie wszelkich czynności prawnych związanych z zakładaniem spółek handlowych każdego rodzaju
 • dokonywanie wszelkich czynności prawnych związanych ze zmianami w rejestrze sądowym
 • sporządzanie umów
 • sporządzanie wszelkich aktów dla spółek handlowych (akt założycielski, umowa spółki, statut itp.)
 • doradztwo prawne związane ze sprawami prawnymi spółek handlowych

Prawo umów

 • sporządzanie wszelkiego rodzaju umów
 • doradztwo prawne związane z umowami

Prawo windykacyjne

 • sporządzanie wniosków i prowadzenie windykacji
 • reprezentacja w postępowaniu windykacyjnym
 • sporządzanie pism w ramach postępowania windykacyjnego

Prawo pracy

 • reprezentacja osób prawnych w dziedzinie prawa pracy
 • sporządzanie umów o pracę i umów o dzieło
 • sporządzanie umów menadżerskich

Prawo wieczystoksięgowe i prawo nieruchomości

 • sporządzanie umów przedwstępnych i umów kupna nieruchomości
 • prowadzenie postępowania nabycia prawa własności
 • doradztwo prawne związane z problemami prawnymi dotyczącymi nieruchomości

Zewnętrzni współpracownicy

Współczesną działalność biznesową cechuje rosnąca szybkość przemian i zwiększająca się złożoność wyzwań, przed którymi stają co dzień osoby prawne. By zapewnić naszym klientom innowacyjne podejście do rozwiązywania ich problemów i zaspokajania potrzeb, rozwinęliśmy sieć firm partnerskich. Dzięki niej pomagamy naszym klientom w osiąganiu lepszych wyników, oni zaś mogą skoncentrować się na własnym “core-business”.

Długoletnia współpraca z niezależnymi ekspertami pozwala nam zaoferować szereg usług doradczych i operacyjnych, pomagających tak rozwiązywać chwilowe i nieplanowane problemy naszych klientów, jak i realizować strategiczne cele ich działalności.

Top